Verenigingen

Naam VerenigingMailadresTelefoon
Gymnastiek vereniging Weerdinge
Voetbal vereniging Weerdingevvweerdinge@gmail.com Kantine sportpark de Luwte 0591-611189
Tennis vereniging Weerdinge
Stichting Volksvermaken
Jeugdwerk Weerdinge
Actieviteitencommissie Dorpshuis
Ouderen Gymnastiek
IJsvereniging de Veenties
Plaatselijk Belang
Dorpshuis Weerdinge Emmerhoutstraat 1  0591-617450
OBS de Esdoorn Buiskoolstraat 1   0591-
De Rommelpot Buiskoolstraat 1
Brede School
Biljartclub ouderen

Biljartvereniging Emmen

Jeus de Boules Club

Toneel vereniging WEDT

Zangvereniging Ons Koor

Zangclub Cloce Voices

Leesclub

Breigroep

Muziekgroep Oud Jong Weerdingers