Verenigingen

Naam Vereniging Mailadres Telefoon
Gymnastiek vereniging Weerdinge
Voetbal vereniging Weerdinge vvweerdinge@gmail.com  Kantine sportpark de Luwte 0591-611189
Tennis vereniging Weerdinge
Stichting Volksvermaken
Jeugdwerk Weerdinge
Actieviteitencommissie Dorpshuis
Ouderen Gymnastiek
IJsvereniging de Veenties
Plaatselijk Belang
Dorpshuis Weerdinge  Emmerhoutstraat 1  0591-617450
OBS de Esdoorn  Buiskoolstraat 1   0591-
De Rommelpot  Buiskoolstraat 1
Brede School
Biljartclub ouderen

Biljartvereniging Emmen

Jeus de Boules Club

Toneel vereniging WEDT

Zangvereniging Ons Koor

Zangclub Cloce Voices

Leesclub

Breigroep

Muziekgroep Oud Jong Weerdingers