AED Cursus

A.E.D cursus
Langs deze weg willen we je uitnodigen
om via het Dorpshuis Weerdinge een cursus reanimeren te volgen.
We vinden het als dorp zijnde belangrijk dat er zo veel
mogelijk mensen zijn die weten te handelen in geval van
hartfalen. Dit is niet alleen van belang in en rond het
dorpshuis, (sport) vereniging maar zeker zo belangrijk
voor ieders privé situatie.
Deze cursus duurt twee avonden van ongeveer 2 uur, we
willen die houden op:
­ Maandag 25 oktober . Start 19:30
­ Maandag 1 november Start 19:30
Je leert tijdens de cursus hoe je moet handelen als
iemand wordt getroffen door een hartstilstand, ook in
combinatie met een AED apparaat, welke in het dorp
aanwezig zijn. Hierdoor is de kans dat iemand het overleeft vele malen groter.
Kosten bedragen 50 euro p.p. voor beide avonden.
En op 17 november start de herhalingscursus voor mensen die al een A.E.D diploma
bezitten. Start 19:30
Kosten bedragen 25 euro p.p.
Er zijn zorgverzekeringsmaatschappijen die zelfs een gedeelte van de cursus vergoeden.
Dus even navragen zodat u een gedeelte van de kosten terug kunt krijgen
Meld je aan vóór 31 september middels onderstaande strook (brievenbus Dorpshuis) of stuur
een e­mail naar: activiteitendorpshuis@gmail.com
Met de vermelding van:
Naam:
Telefoon of email adres:
Aantal personen:
Adres:
A.E.D: Cursus/ Herhaling:

De krant van April staat weer online

Bericht van de gemeente Emmen

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. Wij verwachten dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het aantal rupsen. Daarom gaan wij de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar anders aanpakken. Het is onmogelijk om alle eikenprocessierupsen te bestrijden. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen. We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog risico preventief kunnen bespuiten. Daarnaast blijven we ook zoveel mogelijk de nesten ruimen en willen we de biodiversiteit vergroten om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken.

Planning

Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuiten we van april tot begin mei ruim 7.000 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 hebben we 1.000 bomen bespoten). Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang en vallen niet onder Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn namelijk aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken spuiten we dan ook niet. In totaal hebben we dan 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Door meer preventief te spuiten, kunnen we in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. Waar we precies gaan spuiten, kan iedereen binnenkort zien op een kaart. Deze kaart plaatsen we op onze website gemeente.emmen.nl/rups. Het spuiten kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren.

Aantrekken natuurlijk vijanden

De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar wordt hierover een besluit genomen. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en besdragende struiken

Melding maken van nest

Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via onze website (gemeente.emmen.nl/rups). De gemeente verwijdert geen nesten op eigen terrein. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein adviseren wij  inwoners zelf een bedrijf inschakelen.

De Dorpskrant van Maart staat online

IJspret in Weerdinge

De afgelopen dagen was het koud en het heeft een aantal dagen flink gevroren wat betekende dat de ijsbaan van Weerdinge open kon, en dat in de voorjaarsvakantie, mooier kon het niet. Velen hebben dan ook goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te schaatsen. Het bestuur heeft zijn best gedaan en was 5 dagen van 10.00 tot 20.00 uur aanwezig om te zorgen voor een mooie schaatsbaan, koffie, chocomelk en rookworsten. Het waren gezellige dagen en iedereen heeft er van genoten, helaas was het maar kort en is de ijsbaan op zondag 4 maart tegen de avond weer dicht gegaan.