Werkgroep Dorpsinrichting Weerdinge Asbest..Wat Nu?

De werkgroep “Dorpsinrichting Weerdinge” heeft als doel gesteld “Weerdinge asbest(daken) vrij in 2020”. Om dit te bewerkstelligen en de bewoners van Weerdinge te informeren over asbest en hoe hiermee om te gaan, wordt er de komende tijd informatie verstrekt over asbest in het dorpskrantje en op de website van het dorp. Het plan is om collectief daar waar mogelijk asbest te gaan vervangen. Door werkzaamheden te combineren, gebruik te maken van lokale partijen en beschikbare subsidies is de insteek dat dit voor de bewoners van Weerdinge kosten kan besparen en wij over twee jaar kunnen zeggen: voor ons géén asbest(daken) meer!

Wat is asbest?
Vaak zijn in oudere woningen, gebouwen of tuinen van voor 1994 asbesttoepassingen aanwezig. Er zijn meer als 3.500 asbesttoepassingen bekend, de meeste bekende vorm is de asbestgolfplaat. Onderstaand wordt kort uitleg gegeven over wat asbest is en wat te doen als u asbestverdacht materiaal in uw woning of opstallen heeft.

Asbest is een mineraal (soort gesteente) die in verschillende kleuren en vormen voorkomt in de natuur. Asbestvezels zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Na bewerking van asbest zijn de verschillende asbestsoorten niet meer herkenbaar. Bewerkt asbest voor 1994 werd in Nederland veel gebruikt in isolatiemateriaal, golfplaten, imitatiemarmer, pakkingen, brandwerende beplating, lijm voor vloerbedekking, vloerzeilen of bijvoorbeeld in kitten en dakleer. Door de verscheidenheid aan vele toepassingen kan het dus zijn dat u mogelijk asbest in of aan uw woning, schuur of tuin heeft.

Tot 1994 is asbest veelvuldig toegepast
Als uw huis of schuur is gebouwd voor 1994 bestaat de kans dat er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Dit hoeft niet zo te zijn! De kans is wel groter als er bijvoorbeeld golfplaten op het dak van uw huis of schuur liggen, de cv-ruimte of dakbeschot met vlakke platen is afgewerkt. Een asbestinventarisatie kan uitsluitsel geven of er asbesthoudende materialen, -producten aanwezig zijn. Doorgaans wordt bij aanvraag van een vergunning voor een geplande verbouwing, uitbreiding of sloop om een asbestinventarisatierapport gevraagd. De kans op blootstelling aan asbest wordt daarmee aanzienlijk verkleind.

Asbest beter kwijt als rijk
Het verwijderen van een asbestdak is aan te bevelen, omdat de regering een nieuwe regeling heeft opgesteld waarin staat dat heel Nederland asbestvrije daken dient te hebben in 2024. Het jaar 2024 is bepaald op basis van de verwachte levensduur van asbestgolfplaten. Na circa dertig jaar blootgesteld te zijn aan weersinvloeden raakt het cement in de asbestplaten zijn kracht kwijt en kunnen er asbestvezels vrijkomen. Is er na 2024 nog asbest op uw dak aan de buitenzijde aanwezig dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw (brand)verzekering. Het is nog niet bekend of en op welke wijze het bevoegd gezag dit gaat handhaven. Aannemelijk is dat de kosten voor verwijdering van asbest wel gestaag gaan stijgen, omdat de vraag naar asbestverwijdering gaat toenemen.

Subsidie
Als het een asbestdak betreft dan kunt u subsidie (laten) aanvragen. Hiervoor geldt dat u circa € 4,50 subsidie per vierkante meter verwijderde asbest kunt terugkrijgen. Er zijn gemeenten die extra subsidiëren. Let op, dit geldt alleen voor daken en niet voor bijvoorbeeld een vloerbedekking, gevelbekleding of asbest in uw tuin. Deze subsidie kunt u aanvragen met behulp van uw inventarisatiebedrijf want zij hebben alle benodigde informatie. Zorg dat dit gebeurt binnen 6 maanden na sanering van het asbestdak want na 6 maanden vervalt uw recht op subsidie.

De investering van een nieuw dak wil ik graag nog uitstellen. Zijn er gezondheidsrisico’s?
U hebt nog even de tijd. Een asbestinventarisatie is drie jaar geldig en kan alvast gebruikt worden voor het aanvragen van subsidie. Tot maximaal 35 m² mag een particulier zelf geschroefde asbestgolfplaten verwijderen en inleveren conform de regels bij de gemeente (wel melden). De gezondheidsrisico’s worden bepaald door de vorm waarin het asbest voorkomt. Als het niet verweerde en niet beschadigde hechtgebonden asbesttoepassingen zijn dan zal de kans op blootstelling gering zijn, mocht het gaan om sterk verweerde en/of beschadigde hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassingen dan is het dringende advies een asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen om te laten vaststellen of er blootstellingsrisico’s aanwezig zijn. Kapot of beschadigd asbest is gevaarlijk en dient zo snel mogelijk door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Het is verboden om dergelijke werkzaamheden zelf uit te voeren, omdat er kans bestaat op ongewenste verspreiding. U brengt uw zelf en andere personen daarmee in gevaar!

Vraag bij twijfel altijd een asbestdeskundige om u te laten adviseren. Asbest was een geweldig product door zijn vele goede eigenschappen, echter in potentie een gevaarlijk materiaal voor u en uw medemens.

Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel of twijfelt u over een asbestverdacht materiaal? Neem dan contact op met Johan Haan, Meerbosweg 5, Weerdinge.

Tel: 06-14430989
E-mail: johan.haan@ortageo.nl