AED Cursus

A.E.D cursus
Langs deze weg willen we je uitnodigen
om via het Dorpshuis Weerdinge een cursus reanimeren te volgen.
We vinden het als dorp zijnde belangrijk dat er zo veel
mogelijk mensen zijn die weten te handelen in geval van
hartfalen. Dit is niet alleen van belang in en rond het
dorpshuis, (sport) vereniging maar zeker zo belangrijk
voor ieders privé situatie.
Deze cursus duurt twee avonden van ongeveer 2 uur, we
willen die houden op:
­ Maandag 25 oktober . Start 19:30
­ Maandag 1 november Start 19:30
Je leert tijdens de cursus hoe je moet handelen als
iemand wordt getroffen door een hartstilstand, ook in
combinatie met een AED apparaat, welke in het dorp
aanwezig zijn. Hierdoor is de kans dat iemand het overleeft vele malen groter.
Kosten bedragen 50 euro p.p. voor beide avonden.
En op 17 november start de herhalingscursus voor mensen die al een A.E.D diploma
bezitten. Start 19:30
Kosten bedragen 25 euro p.p.
Er zijn zorgverzekeringsmaatschappijen die zelfs een gedeelte van de cursus vergoeden.
Dus even navragen zodat u een gedeelte van de kosten terug kunt krijgen
Meld je aan vóór 31 september middels onderstaande strook (brievenbus Dorpshuis) of stuur
een e­mail naar: activiteitendorpshuis@gmail.com
Met de vermelding van:
Naam:
Telefoon of email adres:
Aantal personen:
Adres:
A.E.D: Cursus/ Herhaling: