Wijziging bestemmingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175’ met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2019030-W501’ ligt voor iedereen ter inzage.

Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen (Weerdinge).

Burgemeester en wethouders van Emmen zijn tevens van plan om een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van het wijzigingsplan.

Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde liggen van 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen, of zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken via plannaam: Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175 of via plannummer: NL.IMRO.0114.2019030-W501).

De terinzagelegging wordt vandaag (dinsdag 10 december) bekendgemaakt in de Emmer Courant en in de Staatscourant. Een afschrift van de publicatie is bijgevoeg

Energie Coöperatie Zonnige Start

Flyer Zonnige Start- aanbod

De doelstelling van zonnige start is om ook mensen met een smalle beurs te laten profiteren van de voordelen van zonne-energie.

In de visie van het bestuur moeten mensen die het zich niet kunnen veroorloven om zelf zonnepanelen aan te schaffen of zelfs lid te worden van de Coöperatie toch de mogelijkheid krijgen om te profiteren van de voordelen van het lidmaatschap!